UBND Nghĩa Lạc

Tin tức nông thôn mới

Nghĩa Lạc tập trung phát triển kinh tế bền vững

Nghĩa Lạc tập trung phát triển kinh tế bền vững

Đăng ngày: 18/09/2020
Thời gian qua, Đảng uỷ, UBND xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, HTX chú trọng huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương...